top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

[Credit One World Charity Foundation x Playtao] 仁濟醫院何式南小學 Graduation Party

上星期五 (2019年6月21日), 一班參加佐 [Credit One World Charity Foundation x Playtao] 仁濟醫院羅陳楚思小學全年課後支援計劃嘅同學仔畢業啦~~ 經過一年嘅努力, 相信佢地無論係功課, 學習, 心身都有所得著~~ Yeah! 終於放暑假啦!!


小編在此感謝係依一年曾經幫忙過嘅導師同埋義工, 亦多謝Playtao遊樂道嘅安排籌辦, 更加要感謝仁濟醫院羅陳楚思小學, 五邑鄒振猷學校, 仁濟醫院何式南小學嘅師生參與 ^^ 希望依300多位參與全年課後支援計劃嘅同學仔, 係來年繼續努力! 大家加油呀!

22 次查看0 則留言

Yorumlar


bottom of page