top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

全港首屆學校夜光龍邀請賽暨青少年舞龍精英邀請賽

全港首屆學校夜光龍邀請賽暨青少年舞龍精英邀請賽於2018年4月22日完滿結束, 小編之前就上載佐一D當日嘅精彩相片畀大家欣賞

小編今日就為大家上載當日精彩嘅花絮片段, 請大家慢慢欣賞
4 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page