top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

手沖咖啡及手工皂工作坊

咖啡同皂, 到底佢地有咩關係呢? 點解可以兩樣好似無關係嘅野, 可以貼埋一齊?!


好簡單, 因為咖啡渣原來除佐可以吸味除臭之外, 佢重可以用嚟做身體磨砂, 再加埋另外三隻有機油, 就可以做成咖啡渣手工皂, 天然又健康, 小編同小朋友簡直好似上佐一堂化學堂一樣呀!


喺10月19日嘅手沖咖啡及手工皂工作坊, 小朋友左溝右溝, 大家唔單止做完咖啡師, 重做埋小小化學家添 ^^ 真係無限潛能由你創!
#手沖咖啡 #手工皂工 #咖啡渣 #無限潛能 #化學堂 #陳校長免費補習天地 #TwiggyCoffeeTeaCo #保信慈善基金

39 次查看0 則留言
bottom of page