top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

暑假親子花藝班第二堂

話咁快, 兩個多月嘅暑假就完佐啦~~ 雖然小編無得放, 但係都好唔捨得呀~~ 保信慈善基金今年暑期活動嘅最後一撃, 就當然交畀我地人靚又有愛心嘅花藝師Melody 姐姐啦 ^^ 上星期六 (8月31日), Melody 姐姐再次去到陳校長免費補習天地, 教小朋友整中秋花藝擺設, 唔單止可以用嚟自用, 重可以送體, 一舉兩得~~ 重有呀! Melody 姐姐重預備佐小燈籠送畀小朋友, 同佢地預祝中秋節, 真係非常有心思^^


順帶一提, Melody 姐姐自家鋪 Fleurie 29th 已經開張啦, 多謝Melody 姐姐一直咁支持我地舉辦嘅活動, 祝你生意興隆
59 次查看0 則留言

Comments


bottom of page