top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

朱古力拉花工作坊

小朋友飲熱朱古力就多, 但係自己親手整一杯熱朱古力, 再加埋拉花, 相信都好少有機會.... 所以呢~ 保信慈善基金今次就同Twiggy Coffee & Tea Co 合作, 提供佐兩堂 (9月21 及28日) 朱古力拉花班畀陳校長免費補習天地嘅小朋友, 畀佢地體驗朱古力拉花嘅技巧


Keep Sir 同Judy 姐姐都非常有耐性咁指導小朋友每個步驟; 而小朋友亦發揮佢地嘅無限創意, 拉出, 畫出唔同嘅圖案, 真係做得好好呀^^
32 次查看0 則留言

Comments


bottom of page