top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

泡泡小勇士

已更新:2018年10月8日

哈哈! 小編終於整理好泡泡小勇士嘅相啦^^

2018年8月23日, 十位來自陳校長免費補習天地嘅小朋友, 獻出佐佢地嘅第一次 --- 潛水!!

小編同各位小朋友同義工教練, 未夠8點半已經到達粉嶺浸會園, 哈! 有D小朋友都重係未瞓醒 (其實小編都係)但係為佐安全, 佢地都好畀心機, 集中精神聽教練講解潛水嘅要點同要留意嘅事項, 真係好叻叻呀!! 之後, 佢地終於可以落水啦, 佢地一落到水, 立即醒晒, 同教練一齊向水中玩遊戲 (小編都好想落水啊!!) 多謝一班義工教練耐心嘅教導, 感謝Diving Adventure 安排場地及所需設備, 亦要多謝Sweet Stories 的Amy 姐姐介紹依班咁有熱誠嘅教練畀小編認識 ^^

希望好快大家又可以再玩過啦!
18 次查看0 則留言

Yorumlar


bottom of page