top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

秋季親子花藝第一堂

上星期六 (10月19日)花藝堂, Melody 姐姐唔單止教小朋友花藝, Melody 姐姐重教埋小朋友科學原理同環保, 真係唔簡單呀!!!


Melody 姐姐今次用佐廢物膠樽, 教小朋友同家長DIY做自動澆水花盆 小朋友都好留心聽Melody 姐姐講解花盆設計原理, 小朋友都聽到嘩嘩聲, 大家都覺得好神奇


原來花藝同科學係可以一齊架! 記住唔好隨便棄置膠樽廢物, 諗一諗, 發揮你地嘅創意, 廢物隨時都可以變成新玩意^^
10 次查看0 則留言

Σχόλια


bottom of page