top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

親子花藝班第二堂


大家好呀! 今日天氣真係有D凍, 大家記得要保暖呀!

上星期六日(2018年12月8日), 唔單止係我地基金會嘅一歲生, 亦係親子花藝第二堂, 我地又見到Melo 老師啦!!

Melo 老師真係好受小朋友歡迎, 一見到Melo 老師真大大聲咁講早晨 (好乖呀!!)

老師話臨近聖誕節, 所以今堂教整聖誕花環, 真係好靚架^^

家長同小朋友都係第一次自己親手做聖誕裝飾, 大家都整得好開心!

Melo老師重準備佐小小嘅聖誕禮物畀小朋友添, 好窩心呀!

小朋友同家長係臨走前, 重問小編, 嚟緊農曆新年, Melo 老師重會唔會教佢地?! 哈... 小編當然要賣個關子啦....


6 次查看0 則留言
bottom of page