top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

親子賀年食品工作坊

Hello~~ 小編係星期一嘅時候, 同大家分享佐親子賀年花藝第一堂嘅盛況, 今日就到親子賀年食品工作坊 (哈... 真係太多節目啦~~)

星期日(2019年1月27日), 15對親子浩浩蕩蕩嚟到Cook1Cook Studio, 準備跟Sweet Stories 嘅Amy 姐姐學整賀年食品^^

Amy 姐姐話希望大家步步陞, 同埋要share 祝福畀親朋好友, 所以就教大家整鯉魚年糕同揮春曲奇.... 諗返起都覺得好好味:P

家長們同小朋友都好留心咁聽Amy 姐姐每個 步驟, 大家都好成功做出成品, 最後寫上祝福, 真係好sweet 呀~~

大家都開開心心帶住成品返屋企, Happy Face

最後要多謝Sweet Stories 嘅Amy姐姐, 以及Cook1Cook Studio 借出場地


54 次查看0 則留言

Comments


bottom of page