top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

<< 遊樂道.無窮天地>> 全年課後支援計劃暨聖誕派對


大家好呀~~ 唔知大家開始Holiday Mood 未呢? 小編今年實在太多parties 要去, 所以重未有時間開啟Holiday Mood... 咩parties咁緊要? 咁就當然係<< 遊樂道.無窮天地>> 全年課後支援計劃 暨 聖誕派對啦~~


我地係今個星期一(2018年12年17日) 同埋昨日(2018年12月20日), 分別去到屯門區兩間小學, 仁濟醫院羅陳楚思小學及五邑鄒振猷學校, 同參佐<< 遊樂道.無窮天地>> 全年課後支援計嘅同學仔開X'mas Party 小編同埋義工姐姐哥哥即時覺得自己好似明星咁呀! 兩日分別被近一百個小朋友圍住, 哈...要即係唱番首歌: { 我像那銀河星星....} 一句講晒, 超開心呀!!


多謝同學仔帶畀我地兩個歡樂又有義意嘅下午~~

10 次查看0 則留言

Comments


bottom of page