top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

首屆學校夜光龍邀請賽暨青少年舞龍精英賽2018

全港首屆學校夜光龍邀請賽暨青少年舞龍精英賽2018, 於4月22日完滿結束, 小編真係大開眼界 一班學界精英經過一次又次嘅練習, 終於要大展光芒 再一次恭喜所有獲獎同學 如果今次未能得獎, 唔緊要, 下次一定得 多謝北少林門龍子祥國術總會, 各參加學校帶隊老師, 教練同家長 我地下年再見 !


18 次查看0 則留言

Comments


bottom of page