top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

嘉許狀


好開心呀! 保信慈善基金係2018年最後一日, 收到2018年最後一份好特別嘅禮物!!


登登登~~ 就係由陳校長免費補習天地送畀保信慈善基金嘅嘉許狀😍

2019年, 我地會繼續努力, 提供更多活動同課程畀小朋友, 並且鼓勵佢地參與社會不同嘅活動以及服務, 助人自助 ~❤️~


Happy New Year!!

17 次查看0 則留言

Comentários


bottom of page