top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

CNY Art Workshop 8 Feb 2018

已更新:2018年2月13日

重有一個星期就到農曆新年啦, 我地保信慈善基金一班義工姐姐,昨日(2018年2月8) 聯同a cup of Art 嘅老師, 一齊去到陳校長免費補習天地---賽馬會大角咀才藝發展中心,

同小朋友學做招財貓, 玩遊戲同食茶點, 過佐一個好開心既下午.19 次查看0 則留言
bottom of page