top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Credit One World Charity Foundation x Youth. ROC

點止跑步咁簡單,一次海外比賽嘅機會!

保信慈善基金(Credit One World Charity Foundation)嚟緊會贊助 「全城街馬」嘅慈善項目「街跑少年」,喺黎緊嘅學年將會為兩間學校/機構開辦免費跑步課程,提供8星期長跑訓練,使佢哋從零跑到10公里,希望佢哋藉著跑步,用雙腳改變生命!


完成訓練嘅同學,仲有機會免費參加海外賽事,感受唔同地方嘅文化!

用雙腳改變生命,發揮你地天賦嘅潛能!143 次查看0 則留言

Comments


bottom of page