top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

【Credit One World Charity Foundation x Youth.ROC 出戰海外賽事代表】
上個月 (2018年12月) 舉行嘅選拔有結果啦! 入選嘅同學分別係(排名不分先後) 鄧瑩棻 (香港聖公會何明華會督中學) 張芯螢 (香港聖公會何明華會督中學) 徐智茵 (香港聖公會何明華會督中學) 伍樂兒 (香港聖公會何明華會督中學) 謝耀震 (裘錦秋中學(葵涌)) 莫鎮賢 (裘錦秋中學(葵涌)) 吳日軒 (裘錦秋中學(葵涌)) 謝渝樂 (裘錦秋中學(葵涌))

恭喜以上「街跑少年」同學,係嚟緊嘅日子,將會繼續接受訓練,準備3月到台中參加神岡馬神豐國際同濟會全國馬拉松10公里🏃‍♂🏃‍♀比賽!


40 次查看0 則留言

Comments


bottom of page