top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Credit One World Charity Foundation x Youth.ROC 街跑少年訓練班

由 [全城街馬] 出版嘅會員雜誌ROCer Magazine 今日出版佐啦~~ 今期有咩咁特別??🤔當然就係有保信慈善基金主席林國華先生嘅訪問啦📣

向訪問中, 主席先生會一一講畀大家聲點解會支持街跑少年訓練班, 同埋基金未來服務發展嘅方向, 大家幾得支持呀!!


ROCer Magazine 有超過44,000個subscription, 希望透過今次嘅訪問, 令大家更認識保信慈善基金, 更認識街跑少年嘅服務,大家可以click 以下link👇睇全文: https://mailchi.mp/runourcity/rocer-magazine-cupzer0








28 次查看0 則留言

Comments


bottom of page