top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Credit One World x Playtao 堆沙比賽暨野餐同樂日


上星期落雨落足成個星期, 小編真係擔心到瘦佐幾磅呀~~ 好彩太陽伯伯休息佐幾日, 係星期六(2019年3月16日) 出返嚟啦!!! 星期六一大早, 參加佐Credit One World x Playtao 嘅同學仔, 就齊集到屯門蝴蝶灣,心情雀躍咁等待今日嘅<<堆沙比賽暨野餐同樂日>> 活動開始~~ 同學仔分組咁進行唔同嘅比賽, 食下野, 當然唔少得今日嘅重頭戲-- 堆沙比賽 大家都用自己嘅創意同心意, 做出一個又一個新奇有趣嘅沙雕同沙畫, 感受大自然嘅獨特風景, 最後當然嚟返張大合照啦~~


#堆沙比賽暨野餐同樂日 #創意無限 #發揮潛能 #Playtao #遊樂道 #CreditOneWorldCharityFoundation #保信慈善基金

10 次查看0 則留言
bottom of page