top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

[Credit One World x Youth.ROC] Selection Day


今個星期日 (2018年12月16日), 小編一大早就入到去烏溪沙青年新村 (平時小編重瞓緊, 未轉身:P).... 咁早入到去做咩野... 咁就緊係去會一會參加佐[Credit One World x Youth.ROC] 嘅一班同學仔啦~~


15位同學係由40位參加佐[Credit One World x Youth.ROC] 跑步訓練班挑選出嚟而進入12月16日嘅Selection Day 當日有唔同嘅選拔環節, 包括面試, 團隊合作, 危機處理等等, 當然唔少得全日高潮 --- 10KM 跑步啦!


感謝全城街主席梁百行先生擔任評以及教練Stephen Sir 嘅指導


咁Selection Day 到底個目的係咩呢?? 我地會係依15位同學裏面, 選出8 位, 係下年3月去到海外參加跑步比賽, 體驗交流.... 小編諗起都興奮呀!


選拔結果好快就會公報, stay tuned!!

6 次查看0 則留言

Comments


bottom of page