top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Easter and Mother's Day 親子花藝堂(第一堂)


小編估好多小朋友都仲放緊復活節假了, 小編真係好羨慕呀~_~ 哈! 唔緊要, 等多兩日, 小編就可以放啦, Yeah!!


講開復活節, 大家一定第一時間諗起復活蛋, 嗱嗱嗱... 咁就唔岩啦, 我地要做個追得上潮流嘅新世代嘛^^ 所以呢, 我哋同花藝師Melody姐姐決定教小朋友同家長們整復活節絲花裝飾, 既環保, 又可以攪攪新意思 (^_^) 你地睇, Melody 姐姐幾有心機咁教小朋友同家長, 抵佢咁受舊同學仔同新同學仔歡迎!!


Melody 姐姐話每次見到同學仔好開心咁攞住自己嘅製成品返屋企, 佢都覺得好滿足! (心心眼) 下堂, Melody姐姐就會教大家用花嚟整母親節禮物, 送畀媽媽, 等家留意啦!17 次查看0 則留言

Comments


bottom of page