top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Easter and Mother's Day 親子花藝堂 (第二堂)


嚟緊今個星期日就係母親節啦, 唔知各位小朋友諗到點同媽咪未呢? 參加佐<Easter and Mother's Day 親子花藝堂> 嘅小朋友, 就合力同媽咪Daddy 一齊整母親節相架, 一齊預祝母親節~~ 喺上星期六 (2019年5月4日), 花藝師Melody 姐姐一大早就去到陳校長免費補習天地, 預備材料為母親節相架做準備 (小編表示好眼瞓zzz) 你地睇下, 小朋友同家長都好畀心機咁一齊設計相架, 發揮佢地嘅創意, 好温馨呀~~ 老土D講句, 其實每日都係母親節, 父親節, 只要你地愛錫你哋嘅爸爸媽媽, 每天愛佢地多一些! ^^

15 次查看0 則留言

Comentários


bottom of page