top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Happy Summer Happy Life 第一項活動 - 馬術同樂日


Happy Summer Happy Life 第一項活動 --- 馬術同樂日向上星期六 (2018年6月16) 正式舉行!!

小編真係驚到日日掛晴天公仔 (之前幾日, 每日都📷🌧️📷🌧️)

不過個日真係好lucky, 真係大大📷🌞📷🌞高高掛, yeah! 要畀個叻自己先!!


Happy Summer Happy Life 暑期活動總共有20位嚟自陳校長免費補習天地嘅小朋友參予, 全部都係第一次咁近距離接觸馬仔, 佢地唔單止學到一D關於馬嘅冷知識外 (好似點分男仔同女仔), 重可以試騎 📷🏇📷🏇小編都好羨慕呀!

之後我地重一齊去佐BBQ, 燒下野食加玩集體遊戲

希望依20位同學, 向嚟緊嘅兩個月, 透過我地Happy Summer Happy Life暑期活動計劃, 過一個又開心, 又好玩, 又有意義嘅暑假啦!

多謝參今次動嘅大小義工朋友📷😊📷😊14 次查看0 則留言

Comments


bottom of page