top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Happy Summer Happy Life 第二撃 --- Drama 工作坊

Happy Summer Happy Life 第二撃 --- Drama 工作坊, 已向7月8日分別向陳校長免費補習天地嘅兩個中心舉行為佐令一班小朋友可以向嚟緊嘅星期日(7月15) 欣賞<南丁格爾>劇目時更加投入, 所以我地特別舉辦佐依個工作坊, 先畀小朋友簡單了解南丁格爾嘅生平事跡, 再教佢地一D日常可能用到嘅急救知識7月15日, <南丁格爾>, 上環文娛中心見啦!12 次查看0 則留言

Comments


bottom of page