top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Happy Summer Happy Life --- Camping 工作坊

昨日(2018年7月22日) 完滿結束

一班陳校長免費補習天地嘅小朋友都好留心咁聽trainer 講解入營嘅安全準備同埋要留意嘅地方,大家都好期待8月1日至3日嘅露營活動, 小編都好心急呀!

#HappySummerHappyLife #Camping #露營活動 #陳校長免費補習天地 #保信慈善基金 #CreditOneWorldCharityFoundation

6 次查看0 則留言
bottom of page