top of page
搜尋
  • 作家相片CreditoneWCF

Playtao 遊樂道無窮天地 - 屯門區全年課後支援計劃 2019 -2020 (聖誕Party)

喺剛過去嘅聖誕節, 保信慈善基金預備佐豐富嘅聖誕禮物, 送畀參加佐<<Playtao 遊樂道無窮天地 - 屯門區全年課後支援計劃 2019 -2020>>嘅小朋友, 一同歡渡佐一個開心有難忘嘅聖誕Party, 大家睇下小朋友嘅Happy Face ^^ 好啦


2020年, 大家繼續分享愛
60 次查看0 則留言

Komentarze


bottom of page